Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Marketing thương hiệu dung dịch vệ sinh thảo dược Orgabie

  • Thực hiện: Tạ Trung kiên
  • Khách hàng: Thương hiệu Orgabie
  • Thời gian: Năm 2023
  • Công việc: Integrated Marketing Communications

– Hạng mục công việc: Truyền thông thương hiệu, Marketing cho dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh thảo dược chuyên biệt dành riêng cho bé, với phức hợp Yogurtene Balance giúp nuôi dưỡng và phát triển lợi khuẩn, góp phần mang lại sự phát triển lành mạnh cho trẻ em.
– Mô tả: Tư vấn, hoạch định và triển khai chiến dịch truyền thông IMC cho thương hiệu, sản phẩm.
– Ngân sách: XX tỷ