Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Triển khai Digital Marketing đa kênh thương hiệu Richy

  • Thực hiện: Tạ Trung kiên
  • Khách hàng: Thương hiệu Richy
  • Thời gian: Năm 2021 - Nay
  • Công việc: Integrated Marketing Communications

– Hạng mục công việc: Truyền thông thương hiệu, Marketing thương hiệu Richy và các dòng sản phẩm bánh kẹo mới ra mắt: Karo, Kenju,…
– Mô tả: Hoạch định và triển khai chiến dịch truyền thông IMC cho thương hiệu, sản phẩm mới. Quảng cáo đa kênh Digital cho thương hiệu.
– Ngân sách: XXX tỷ