Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Marketing thương hiệu Du học Kokoro

  • Thực hiện: Tạ Trung Kiên
  • Khách hàng: Du học Kokoro
  • Thời gian: 2021 - Nay
  • Công việc: Design & Performance Marketing

– Hạng mục công việc: Content, thiết kế hình ảnh, landing page phục vụ các chiến dịch Facebook Ads, Google Ads.
– Mô tả: Hoạch định, thống kê ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo đa kênh cho thu data khách hàng và chuyển đổi cho thương hiệu.
– Ngân sách: XX tỷ