Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Tạ Trung Kiên

Digital Project Manager

SEO Specialist

Social Media Manager

PPC Specialist

Marketing ra mắt sản phẩm mới thương hiệu Wewell

  • Thực hiện: Tạ Trung kiên
  • Khách hàng: Thương hiệu Wewell
  • Thời gian: Năm 2020
  • Công việc: Performance Marketing

– Hạng mục công việc: Marrketing sản phẩm mới – TPBVSK wewell kool, wewell yongchi, wewell noniQ
– Mô tả: Thực hiện chiến dịch Marketing cho ra mắt dòng sản phẩm nước uống thảo dược đóng lon thương hiệu Wewell của công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam.
– Ngân sách: X tỷ